| strona główna | Mapa strony |

507-062-361

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

 • mapa do celów projektowych
 • inwentaryzacje powykonawcze budynków, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, usługowych, hal produkcyjnych
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • pomiary wysokości obiektów niedostępnych
 • pomiary uzupełniające

Prace geodezyjno-prawne

 • podział nieruchomości
 • wznowienie znaków granicznych
 • wyznaczenie punktów granicznych
 • wykaz synchronizacyjny
 • badanie ksiąg wieczystych
 • badanie stanu prawnego nieruchomości
 • mapa do celów prawnych
 • dokumentacja do celów prawnych

Geodezyjna obsługa inwestycji

 • geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowych
 • obsługa obiektów liniowych
 • tyczenie domów jednorodzinnych
 • tyczenie sieci uzbrojenia terenu
 • tyczenie przyłączy do budynków
 • pomiary kontrolne osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych